1) Punktowe testy skórne

Badanie polega na celowym spowodowaniu kontaktu alergenu podejrzanego o wywołanie objawów chorobowych ze skórą, a następnie na interpretacji powstałych zmian skórnych (bąbel, rumień, naciek).

Najczęściej wykonywane są testy skaryfikacyjne lub śródskórne.
W przypadku pierwszych wzorcowy antygen nanoszony jest na zadrapaną uprzednio powierzchnię skóry przedramienia lub pleców.

Druga metoda polega na wstrzyknięciu roztworu śródskórnie. Wynik testu odczytywany jest po 15 minutach, mierząc średnicę powstającego bąbla i otoczki rumieniowej.

Dla celów porównawczych wykonuje się próbę z roztworem histaminy. Niekiedy stosuje się także próbę ślepą, podając śródskórnie lub nanosząc na zadrapanie wodę destylowaną.

2) Testy natywne (pokarmowe)

3) Testy płatkowe
– Standard Europejski
– Testy płatkowe kosmetyki
– Testy płatkowe metale

Alergen nakładamy na skore przedramienia lub pleców w postaci maści lub roztworu. Po nałożeniu odczyt wstępny, następnie po 24/48/72h.